Lurad av slumpen

Författare: Nassim Nicholas Taleb
ISBN 978-91-86536-97-8

Vi människor har en benägenhet att bortse från slumpens viktiga roll i våra liv, att se sammanhang där sådana inte finns och att förlita oss på fel slags information. Detta komplicerade förhållande till slumpen står i fokus i denna bok. Nassim Nicholas Taleb är framför allt känd för den internationella bästsäljaren The Black Swan (Den Svarta Svanen, Pontes 2012), men det var med Fooled by Randomness han fick sitt genombrott som författare. Boken kom ursprungligen ut 2004, och mot bakgrund av de därpå följande årens alltmer oroande ekonomiska utveckling har Taleb utökat o ch uppdaterat sin framställning. Det är denna väsentligt utvidgade andra upplaga som ligger till grund för den svenska utgåvan.